Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
23 Ianuarie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2020  VIZITE 
   HOTARAREA NR.14 DIN 2020 APROBARE TARIFE SALUBRIZARE 8   
   HOTARAREA NR.13 DIN 2020 DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA BIROURI POLITIA VOINEASA 6   
   HOTARAREA NR.12 DIN 2020 INSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE CU FIL ACOR SIBIU 5   
   HOTARAREA NR.11 DIN 2020 APROBAREA CONTRIBUTIEI COMUNEI VOINEASA COMP AUDIT PUBLIC INTERN 3   
   HOTARAREA NR.10 DIN 2020 ADERAREA COMUNEI VOINEASA LA SERVICIUL PUBLIC DE AUDIT ACOR SIBIU 7   
   HOTARAREA NR.9 DIN 2020 INVENTARIEREA MATERIEI IMPOZABILE 10   
   ANEXA HCL 8 DIN 2020 5   
   HOTARAREA NR.8 DIN 2020 PROGRAM ANUAL ACHIZITII PUBLICE 7   
   HOTARAREA NR.7 DIN 2020 PAAR VOINEASA 13   
   HOTARAREA NR.7 DIN 2020 APROBARE PLAN ANALIZA SI ACOPERIRE RISCURI VOINEASA 9   
   HOTARAREA NR.6 DIN 2020 APROBARE PLAN LUCRARI INTERES LOCAL LEGEA 416/2001 6   
   HOTARAREA NR.5 DIN 2020 ACORDARE PREMIU 50 DE ANI CASATORIE 5   
   HOTARAREA NR.4 DIN 2020 STABILIREA UNOR SITUATII SPECIALE AJUTOARE DE URGENTA 9   
   HOTARAREA NR.3 DIN 2020 APROBARE NUMAR ASISTENTI PERSONALI SI INDEMNIZATII 8   
   HOTĂRÂREA NR.2 DIN 2020 APROBARE TARIFE DOMENIUL SCHIABIL TRANSALPINA VOINEASA 13.01.2020 33   
   HOTĂRÂREA NR.1 DIN 2020 APROBARE ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 13.01.2020 18   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local