Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
23 Ianuarie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2020  VIZITE 
   ANEXA LA HCL 21 DIN 2020 2   
   ANEXA LA HCL 21 DIN 2020 3   
   HOTARAREA NR.23 DIN 2020 ALOCARE SUME BUGET LOCAL 2   
   HOTARAREA NR.22 DIN 2020 RECTIFICARE BUGET LOCAL 1   
   HOTARAREA NR.21 DIN 2020 APROBARE CONT ANUAL EXECUTIE 2   
   HOTARAREA NR.20 DIN 2020 MODIFICAREA REGULAMENTULUI CONSILIULUI LOCAL VOINEASA 2   
   HOTARAREA NR.19 DIN 2020 INCETARE CONTRACT DE INCHIRIERE 43/2015 CU CEC BANK AG VOINEASA 15   
   HOTARAREA NR.18 DIN 2020 APROBARE RETEA SCOLARA 2020-2021 12   
   HOTARAREA NR.17 DIN 2020 APROBARE UTILIZARE EXCEDENT 11   
   ANEXA LA HCL 16 DIN 2020 STABILIRE SALARII 26   
   HOTARAREA NR.16 DIN 2020 APROBARE SALARII DE BAZA PT FUNCTIONARII PUBLICI SI PERSON CONTRACTUAL 13   
   ANEXA LA HCL 15 DIN 2020 BUGET LOCAL LISTA INVESTITII 12   
   ANEXA LA HCL 15 DIN 2020 BUGET LOCAL 8   
   HOTARAREA NR.15 DIN 2020 APROBAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI PE ANUL 2020 11   
   HOTARAREA NR.14 DIN 2020 APROBARE TARIFE SALUBRIZARE 25   
   HOTARAREA NR.13 DIN 2020 DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA BIROURI POLITIA VOINEASA 13   
   HOTARAREA NR.12 DIN 2020 INSUSIREA ACORDULUI DE COOPERARE CU FIL ACOR SIBIU 15   
   HOTARAREA NR.11 DIN 2020 APROBAREA CONTRIBUTIEI COMUNEI VOINEASA COMP AUDIT PUBLIC INTERN 11   
   HOTARAREA NR.10 DIN 2020 ADERAREA COMUNEI VOINEASA LA SERVICIUL PUBLIC DE AUDIT ACOR SIBIU 13   
   HOTARAREA NR.9 DIN 2020 INVENTARIEREA MATERIEI IMPOZABILE 21   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local