ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2018  VIZITE 
   HCL NR. 70-MANDATARE REPREZENTANT IN ADI "APA VALCEA"... 35   
   HCL NR. 69- APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 28   
   HCL NR. 68- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 27   
   HCL 67- APROBAREA TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT MIJL 30   
   HCL NR. 66- APROBARE CONCESIONARE PRIN LICITATIE PUBLICA TEREN 600 MP. 36   
   HCL NR. 65- MODIFICARE SI COMPLETARE LISTA DE INVESTITII APROBATA PRIN 30   
   HCL NR. 64- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 25   
   HCL NR. 63- DESEMNARE REPREZENTANTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S 23   
   HCL NR. 61- APROBARE TRECERE TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRI 26   
   HCL NR. 60- APROBARE DOC. CADASTRALA TEREN PIATA AGROALIMENTARA 27   
   HCL NR. 59-APROBARE MOD INTOCMIRE REGISTRU AGRICOL.. 23   
   HCL NR. 58- APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 22   
   HCL NR. 57- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 22   
   HCL NR. 56- APROBARE INCHEIERE CONTRACT DE CESIUNE CREANTA 22   
   HCL NR. 55- STABILIRE TAXA AVIZARE PENTRU CENTRELE DE COLECTARE CIUPER 23   
   HCL NR. 54-APROBARE PROPUNERE DE DEZMEMBRARE TEREN AFERENT PIATA AGROA 22   
   HCL NR. 54- APROBARE PROPUNERE DEZMEMBRARE TEREN AFERENT PIATA AGROALI 19   
   HCL NR. 53- APROBARE REGULAMENT ORGANIZARE SI FUNCTIONARE TEREN MULTIS 28   
   HCL NR. 52- ALOCARE SUME DIN BUGETUL LOCAL PT SUSTINERE EVENIMETE 29   
   HCL NR. 51-APROBARE DOCUMENTATIE TEHNICO- ECONOMICA OB. INVESTITII "AS 26   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina