25 Aprilie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2019  VIZITE 
   HCL NR. 30- APROBAREA PLANULUI DE ASIGURARE CU RESURSE PT GESTIONAREA SIT DE URGENTA PT. ANUL 2019 17   
   HCL NHR. 29- INDEXAREA NIVELURILOR VALORILOR IMPOZABILE... APLICABILE IN ANUL 2020 19   
   HCL NR. 27- UTILIZARE SUME DIN EXCEDENTUL BUGETULUI LOCAL PT. FINANTARE CHELTUIELI DEZVOLTARE 15   
   HCL NR. 28- ALOCAREA UNOR SUME DIN BUGET PT EVENIMENTE CULTURAL- SOCIALE 21   
   HCL NR. 26- MODIFICAREA SI COMPLETAREA ART. 1 DIN HCL NR. 3-2018 20   
   HCL NR. 25- APROBAREA SALARIILOR DE BAZA PT. PERSONALUL DIN APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI 19   
   HCL NR. 24- APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2019 18   
   HCL NR. 23- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 14   
   HCL NR. 22- AVIZARE PUG SI RLU PT. COM. VOINEASA 17   
   HCL NR. 21- APROBAREA REGULAMENTULUI LOCAL DE IMPLICARE A PUBLICULUI IN ACTUALIZARE PLANURI 13   
   HCL NR. 20- STABILIREA COMPONENTEI ECHIPEI MOBILE PT CAZURILE DE VIOLENTA DOMESTICA 16   
   HCL NR. 19- MODIFICARE SI COMPLETARE HCL NR. 56/2017 14   
   HCL NR. 18- MANDATAREA REPREZENTANTULUI COM VOINEASA IN ADUNAREA GENERALA A ..."APA VALCEA" 15   
   HCL NR. 17- REEVALUAREA VALORILOR DE INVENTAR AFERENTE BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA 17   
   HCL NR. 16- APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXECUTIE AL EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2018 14   
   HCL NR. 15- INFIINTAREA SOCIETATII COMERCIALE "DOMENIU SCHIABIL VOINEASA" 34   
   HCL NR. 14- APROBARE REGULAMENT ACCES SI UTILIZARE PARCARE DOMENIU SCHIABIL VOINEASA 15   
   HCL NR. 13- APROBAREA MATERIEI IMPOZABILE PE ANUL 2019 15   
   HCL NR. 12- APROBAREA STRATEGIEI ANUALE DE ACHIZITII PUBLICE PT ANUL 2019 16   
   HCL NR. 11- APROBAREA PAAR PE ANUL 2019 13   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 2--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local