ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2018  VIZITE 
   HCL NR. 68- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 5   
   HCL 67- APROBAREA TRECERII DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRIVAT MIJL 3   
   HCL NR. 66- APROBARE CONCESIONARE PRIN LICITATIE PUBLICA TEREN 600 MP. 5   
   HCL NR. 65- MODIFICARE SI COMPLETARE LISTA DE INVESTITII APROBATA PRIN 6   
   HCL NR. 64- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 4   
   HCL NR. 63- DESEMNARE REPREZENTANTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S 5   
   HCL NR. 61- APROBARE TRECERE TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRI 5   
   HCL NR. 60- APROBARE DOC. CADASTRALA TEREN PIATA AGROALIMENTARA 4   
   HCL NR. 59-APROBARE MOD INTOCMIRE REGISTRU AGRICOL.. 4   
   HCL NR. 58- APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 3   
   HCL NR. 57- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 4   
   HCL NR. 56- APROBARE INCHEIERE CONTRACT DE CESIUNE CREANTA 3   
   HCL NR. 55- STABILIRE TAXA AVIZARE PENTRU CENTRELE DE COLECTARE CIUPER 4   
   HCL NR. 54-APROBARE PROPUNERE DE DEZMEMBRARE TEREN AFERENT PIATA AGROA 4   
   HCL NR. 54- APROBARE PROPUNERE DEZMEMBRARE TEREN AFERENT PIATA AGROALI 3   
   HCL NR. 53- APROBARE REGULAMENT ORGANIZARE SI FUNCTIONARE TEREN MULTIS 3   
   HCL NR. 52- ALOCARE SUME DIN BUGETUL LOCAL PT SUSTINERE EVENIMETE 5   
   HCL NR. 51-APROBARE DOCUMENTATIE TEHNICO- ECONOMICA OB. INVESTITII "AS 4   
   HCL NR. 50- APROBAREA REZULTATULUI INVENTARIEII PE ANUL 2017 SI APROBA 4   
   HCL NR. 35- MODIFICARE ART. 1 DIN HCL NR. 17/2018 51   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina