Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL 2015  VIZITE 
   HCL NR. 77- APROBARE TARIFE TRANSPORT PE CABLU 276   
   HCL NR. 76- APROBARE PROGRAM TRANSPORT PE CABLU 305   
   HCL NR. 75- RCTIFICARE BUGET LOCAL 295   
   PV SEDINTA 306   
   HCL NR. 74- REVOCAREA HCL NR. 57/2015 280   
   HCL NR. 73- ALOCARE SUME SCOALA VOINEASA 287   
   HCL NR. 72- APROBARE SCOATERE TEREN DIN CIRCUITUL FORESTIER 312   
   HCL NR. 71- APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 282   
   HCL NR. 70- APROBAREA SERVICIILOR... PRESTARE MUNCA IN FOLOSUL COMUNIT 276   
   HCL NR. 69- APROBARE INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI OB. INVESTII:"LUCRA 305   
   HCL NR. 68- STABILIREA TAXELOR SI IMPOZITELOR LOCALE PE ANUL 2016 329   
   HCL NR. 67- CONSTITUIREA CONSILIULUI COMUNITAR CONSULTATIV AL COM. VOI 287   
   HCL NR. 66- DESEMNAREA REPREZENTANTULUI ..... IN CONSILIUL DE ADMINIST 285   
   HCL NR. 65- PRELUNGIRE CONTRACT 6134/2013 PRIN ACT ADITIONAL. 314   
   HCL NR. 64- PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE INCHEIAT CU TELEKOM 318   
   HCL NR. 63- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE 2015 307   
   HCL NR. 62- REVOCAREA HCL NR. 54/2015 304   
   HCL NR. 61- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 296   
   PROCES- VERBAL AL SEDINTEI DIN DATA DE 9.06.2015 322   
   PROCES- VERBAL AL SEDINTEI DIN 8 IUNIE 2015 323   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina