Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HCL NR. 8- STABILIRE INDENIZATIE CONSILIERI LOCALI 198   
   HCL NR. 25- APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 199   
   HCL NR.24-ACORDAREA UNUI PREMIU DE 500 DE LEI FAMILIILOR CARE AU ÎMPL 180   
   HCL NR. 23- APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CU COTA DE TVA 20% 170   
   HCL NR.22-DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL VOINEASA ÎN C 190   
   HCL NR. 21- PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 23 DIN 26.03.2015 188   
   HCL NR.20-PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSI 207   
   HCL NR. 19- APROBARE DESEMNARE REPREZENTANT ÎN ADI APA VÂLCEA. 184   
   HCL NR. 18- ACORDARE PREMIU LA ÎMPLINIREA A 50 DE AI DE CĂSĂTORIE 194   
   HCL NR. 17- APROBARE INDICATORI STR. PÎRÎUL MARE 204   
   HCL NR. 16- APROBARE INDCATORI STR. GROTULUI SI STR. RUDARU 209   
   HCL NR. 15- APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A 198   
   HCL NR. 14- APROBAREA ACORDĂRII UNUI AJUTOR DE DECES, DEF. NIȚU ION 193   
   HCL NR. 13- APROBAREA CONCESIONĂRII DIRECTE A UNUI TEREN AFLAT ÎN IN 199   
   HCL NR. 12- APROBARE APLICARE PREVEDERI ART. 162 DIN LEGEA NR. 207/201 190   
   HCL NR. 11-APROBARE STABILITRE TAXĂ PENTRU CENTRELE DE COLECTARE CIUP 191   
   HCL NR. 10- APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR 195   
   HCL NR. 9- APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITĂȚII PUG ȘI RLU AL COM. V 209   
   HCL NR. 7- STABILIRE PROGRAM 180   
   HCL NR. 6- STABILIRE COMISII DE SPECIALITATE 210   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina