Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL 2017  VIZITE 
   HCL NR. 71- MANDATAREA PRIMARULUI SA ANGAJEZE UN AVOCET..... 191   
   HCL NR.69- DESEMNAREA REPREZENTANTULUI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE A 164   
   HCL NR. 68- APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE AUTORIZATII ..TRANSPO 169   
   HCL 67- APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE 180   
   HCL NR. 66- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 156   
   HCL NR. 65- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 148   
   HCL NR. 63- APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI VOINEASA 220   
   HCL NR. 62- STABILIRE INDEMNIZATIE SEDINTA CONSILIERI LOCALI 186   
   HCL NR. 61- APROBAREA SALARIILOR DE BAZA...... PT APARTUL DE SPECIALIT 224   
   HCL NR. 60- PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PT. SITUATII DE U 203   
   HCL NR. 59-PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE 193   
   HCL NR. 58- STABILIRE TAXA COLECTARE CIUPERCI, FRUCTE DE PADURE 207   
   HCL NR. 57-APROBARE PROCEDURA NEGOCIERE DIRECTA INCHIRIERE SPATIU CLAD 170   
   HCL NR. 56- PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI LA HCL 39/1999 179   
   HCL NR. 55- PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PT CLADIRILE CE A 201   
   HCL NR. 54- PRIVIND MODIFICARE HCL NR. 40/2017, APROBARE DELEGARE GEST 191   
   HCL NE. 53- PRIVIND STABILIREA PROCEDURII DE APLICARE A MAJORARII CU 5 182   
   HCL NR. 52- APROBARE ACORDARE AJUTOR DECES 199   
   HCL NR. 51- APROBARE ACORDARE AJUTOR DECES 181   
   HCL NR. 48-APROBARE SUME DEPLASARE ANSAMBLU LA CHISINAU- 203   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina