Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2017  VIZITE 
   HCL NR. 47- APROBARE REGULAMENT DESFASURARE ACTIVITATI COMERCIALE SI S 133   
   HCL NR. 46- APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 2017 133   
   HCL NR. 45- APROBARE IMPRUMUT DIN FONDUL DE RULMENT.. 186   
   HCL NR. 44- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 118   
   HCL NR. 43-APROBARE INDICATORI PENTRU REST DE EXECUTAT LUCRARI DOMENIU 126   
   HCL NR. 42- APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 122   
   HCL NR. 41- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 139   
   HCL NR. 40- APROBARE DELEGARE SERVICIU PUBLIC DE TRANSPORT PE CABLU .. 129   
   HCL NR. 39- APROBARE STUDIO OPORTUNITATE ...SPATIU DINSPENDAR 109   
   HCL NR. 38- APROBARE EVENIMENTE IN LUNA APRILIE 105   
   HCL NR. 37-APROBAREA STRATEGIEI ANUALE 112   
   HCL NR. 36- APROBAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE 2017- 2020 108   
   HCL NR. 35- APROBARE RAPORT DE EVALUARE BUNURI APATINAND DOMENIULUI PU 140   
   HCL NR. 34- APROBAREA PLANULUI DE APARARE... RISC CUTREMURE 106   
   HCL NR. 33- APROBAREA UTILIZARII FONDULUI DE RULMENT 122   
   HCL NR. 32- APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 128   
   HCL NR. 31- APROBARE REZULTAT INVENTARIERE...AFERENT ANULUI 2016 160   
   HCL NR. 30 - APROBARE PLAN DE ASIGURARE CU RESURSE UMANE 133   
   HCL NR. 28- APROBARE CONT EXECUTIE 116   
   HCL NR. 27- APROBARE RETEA SCOLARA 132   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina