Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2018  VIZITE 
   HCL NR. 63- DESEMNARE REPREZENTANTI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL S 72   
   HCL NR. 61- APROBARE TRECERE TEREN DIN DOMENIUL PUBLIC IN DOMENIUL PRI 78   
   HCL NR. 60- APROBARE DOC. CADASTRALA TEREN PIATA AGROALIMENTARA 82   
   HCL NR. 59-APROBARE MOD INTOCMIRE REGISTRU AGRICOL.. 70   
   HCL NR. 58- APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 71   
   HCL NR. 57- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 71   
   HCL NR. 56- APROBARE INCHEIERE CONTRACT DE CESIUNE CREANTA 66   
   HCL NR. 55- STABILIRE TAXA AVIZARE PENTRU CENTRELE DE COLECTARE CIUPER 69   
   HCL NR. 54-APROBARE PROPUNERE DE DEZMEMBRARE TEREN AFERENT PIATA AGROA 487   
   HCL NR. 54- APROBARE PROPUNERE DEZMEMBRARE TEREN AFERENT PIATA AGROALI 60   
   HCL NR. 53- APROBARE REGULAMENT ORGANIZARE SI FUNCTIONARE TEREN MULTIS 76   
   HCL NR. 52- ALOCARE SUME DIN BUGETUL LOCAL PT SUSTINERE EVENIMETE 79   
   HCL NR. 51-APROBARE DOCUMENTATIE TEHNICO- ECONOMICA OB. INVESTITII "AS 77   
   HCL NR. 50- APROBAREA REZULTATULUI INVENTARIEII PE ANUL 2017 SI APROBA 67   
   HCL NR. 39- MAJORAREA CU 300% IMPOZIT CLADIRI NEINGRIJITE 49   
   HCL NR. 35- MODIFICARE ART. 1 DIN HCL NR. 17/2018 136   
   HCL NR. 49- APROBAREA NORMELOR PRIVIND STABILIREA ORDINII, LINISTII SI 124   
   HCL NR. 48- APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORG. SI FUNCTIONARE AL CAMINUL 106   
   HCL NR. 47- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 86   
   HCL NR. 46- MODIFICAREA ART. 1 DIN HCL NR. 7/2018 125   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina