Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2011  VIZITE 
   PROCES VERBAL - SEDINTA DIN 29 11 2011 276   
   PROCES VERBAL - SEDINTA DIN 1 112011 268   
   HCL 63- SILOCITAREA AVIZULUI CONFORM PENTRU FUNCTIONAREA UNITATILOR D 262   
   HCL 62 - APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011 282   
   HCL NR 61-APROBAREA PLATII COMPENSATIILOR PT TIMPUL DE LUCRU PRESTAT 334   
   HCL 60- DESEMNAREA PERSOANEI RESPONSABILE CU APLICAREA LEGII 544 2001 289   
   HCL NR 59- STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL 2012 316   
   HCL NR 58 APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII AL PRIMARIEI 284   
   HCL 57- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2011 283   
   HCL 56 - ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 280   
   HCL NR 55 APROBAREA ORGANIZARII SERBARII POMULUI DE CRACIUN SI ALOCA 294   
   HCL 54 - APROBAREA ACORDARII UNUI PREMIU IN SUMA NETA DE 500 LEI- 50 D 260   
   HCL 53 - ANALIZAREA CAPACITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILORA LOCA 297   
   HCL 52 - APROBAREA SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE 257   
   HCL 51- PRELUNGIREA CONTRACTULUI DE INCHIRIERE INCHEIAT CU SC ROMTELEC 274   
   HCL 50- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE 2011 257   
   HCL 49- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 260   
   HCL NR 48-MODIFICAREA ANEXEI LA HCL NR12 DIN 14 03 2007 320   
   HCL NR 47- TRECEREA UNOR BUNURI DIN DOMENIUL PUBLIC AL LOCALITATII 280   
   HCL NR 46 -APROBAREA STUDIULUI DE FEZABILITATE -EXTINDERE RETELE JT 270   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina