PRIMĂRIA VOINEASA
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL 2013  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 33- APROBAREA DOCUMENTULUI DE POZITIE PRIVIND PROIECTUL SMIDS IN JUD. VALCEA 272   
   HOTARAREA NR. 32 - PRIVIND ATRIBUIREA DE NUME UNOR STRAZI DIN LOCALITATEA VOINEASA 281   
   HOTARAREA NR. 31 - CENTRALIZATOR VALORIC PE ANI DE EXECUTIE - IMPADURIRE TERENURI 256   
   HOTARAREA NR. 30 - MODIFICARE HCL NR 39 DIN 30.09.1999- INVENTARUL DOMENIULUI PUBLIC 304   
   HOTARAREA NR. 29- DESEMNAREA REPREZENTANTULUI IN CADRUL PROIECTULUI SERVICII ADMINISTRATIVE 256   
   HOTARAREA NR. 28- DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CL VOINEASA IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII 299   
   HOTARAREA NR. 27- APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII 314   
   HOTARAREA NR. 26- APROBAREA REDEVENTEI LUNARE PT. BUNURILE PUBLICE CONCESIONATE LA SC APAVIL 314   
   HOTARAREA NR. 25- APROBARE BUNURI DOMENUI PUBLIC 286   
   HOTARAREA NR. 24- DESEMNAREA REPREZ. COM. VOINEASA IN ADI SALUBRIZARE 282   
   HOTARAREA NR. 23- APROBAREA UTILIZARII IN ANUL 2013 A EXCEDENTULUI ANUAL AL BUGETULUI LOCAL AFEREN 255   
   HOTARAREA NR. 22- APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2013 282   
   HOTARAREA NR. 21- COMPLETAREA COMISIEI DE VALIDARE 274   
   HOTARAREA NR. 20- COMPLETAREA UNOR COMISII DE SPECIALITATE 260   
   HOTARAREA NR. 19- VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER 257   
   HOTARAREA NR. 18- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 259   
   HOTARAREA NR. 17- INCHEIERE ACT ADITIONAL DE COMPLETARE SI MODIFICARE A CONTRACTULUI DE ASOCIERE IN 279   
   HOATARAREA NR. 16- REVOCAREA HCL NR. 58 DIN 19.12.2012 271   
   HOATARAREA NR. 15- APROBAREA PARTICIPARII COM. VOINEASA IN CALIATE DE PARTENER PROIECT- SERVICII ADM 277   
   HOTARAREA NR. 14- APROBAREA PLANULUI PENTRU ASIGURAREA ........ NECESARE GESTIONARII SVSU PE ANUL 279   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local