Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL 2013  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 13- PRELUNGIRE CONTRACT DE INCHIRIERE CEC BANK PRIN ACT 301   
   HOTARAREA NR. 12-APROBAREA SCUTIRII DELA PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR 287   
   HOTARAREA NR. 11- MODIFICAREA ARTICOLULUI 2 DIN HCL NR. 70 DIN 19.12.2 303   
   HOTARAREA NR. 10- APROBAREA CONTURILOR ANUALE DE EXECUTIEALE BUGETELOR 294   
   HOTARAREA NR. 9- REFERITOARE LA NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE. 286   
   HOTARAREA NR. 7 - APROBAREA NUMARULUI ASISTENTILOR PERSONALI PENTRU AN 289   
   HOTARAREA NR. 6- APROBARE TARIFE PENTRU TRANSPORTUL PE CABLU DIN DOMEN 322   
   HOTARAREA NR. 5 - RETEAUA SCOLARA A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVER 299   
   HOTARAREA NR. 4- APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE A DEFICITULUI SECTIUN 312   
   HOTARAREA NR.3- REORGANIZAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMA 299   
   HOTARAREA NR.2- APROBAREA PLATII COTIZATIEI ANUALE PENTRU ANUL 2013 D 313   
   HOTARAREA NR. 1- APROBARE PLAN DE LUCRARI DE INTERES LOCAL CARE VOR F 334   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 4din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina