Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2013  VIZITE 
   HOTARAREA NR. 13- PRELUNGIRE CONTRACT DE INCHIRIERE CEC BANK PRIN ACT 245   
   HOTARAREA NR. 12-APROBAREA SCUTIRII DELA PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR 236   
   HOTARAREA NR. 11- MODIFICAREA ARTICOLULUI 2 DIN HCL NR. 70 DIN 19.12.2 251   
   HOTARAREA NR. 10- APROBAREA CONTURILOR ANUALE DE EXECUTIEALE BUGETELOR 243   
   HOTARAREA NR. 9- REFERITOARE LA NIVELURILE PENTRU VALORILE IMPOZABILE. 231   
   HOTARAREA NR. 7 - APROBAREA NUMARULUI ASISTENTILOR PERSONALI PENTRU AN 232   
   HOTARAREA NR. 6- APROBARE TARIFE PENTRU TRANSPORTUL PE CABLU DIN DOMEN 260   
   HOTARAREA NR. 5 - RETEAUA SCOLARA A UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVER 244   
   HOTARAREA NR. 4- APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE A DEFICITULUI SECTIUN 255   
   HOTARAREA NR.3- REORGANIZAREA RETELEI SCOLARE A UNITATILOR DE INVATAMA 243   
   HOTARAREA NR.2- APROBAREA PLATII COTIZATIEI ANUALE PENTRU ANUL 2013 D 246   
   HOTARAREA NR. 1- APROBARE PLAN DE LUCRARI DE INTERES LOCAL CARE VOR F 281   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 4din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina