Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2014  VIZITE 
   HCL NR. 30 APROBARE REALIZARE HARTA TURISTICA VOINEASA FORMAT A1 SI A3 269   
   HCL NR. 29- APROBARE DT, OB INVESTITII "REFACERE SI AMENAJARE RIGOLE B 275   
   HCL NR. 28- APROBARE PT, OB. INVESTITII INLOCUIRE INVELITOARE SI RAPAR 228   
   HCL NR. 26- APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL PE ANUL 2014 232   
   PROCES VERBAL SEDINTA CL DIN 24.03.2014 251   
   HCL 25- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2014 192   
   HCAL 24- ADERAREA COMUNEI VOINEASA LA ANBB DIN ROMANIA 222   
   HCL 23- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 248   
   PROCES VERBAL SEDINTA CL DIN 26.02.2014 219   
   HCL 22- APROBAREA PLNULUI DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR - CLSU 225   
   HCL 21- APROBAREA SCUTIRII DE LA PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE 215   
   HCL 20- APROBAREA REZULTATULUI INVENTARIERII PE ANUL 2013 255   
   HCL 19 - APROBAREA CONTURILOR ANUALE DE EXECUTIE , A SITUATIILOR FINAN 219   
   HCL 18 - APROBAREA ORGANIGRAMEI SI A STATULUI DE FUNCTII 245   
   HCL NR. 17-APROBAREA SCUTIRI DE LA PLATA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOC 173   
   HCL NR. 16- APROBAREA RETELEI SCOLARE PENTRU ANUL 2014-2015 217   
   HCL NR. 15- APROBARE CONTRACT INCHIRIERE PENTRU SPATIUL IN CARE FUNCTI 211   
   HCL NR. 14- COMPLETAREA HCL NR. 39-1999- BUNURI CARE ALCATUIESC DOMENI 230   
   HCL NR. 13- APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICE PRIVIND OB. DE INVESTII- L 158   
   HCL NR. 12- APROBAREA ACOPERIRII DEFINITIVE A DEFICITULUI SECTIUNII DE 210   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina