Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2015  VIZITE 
   PROCES -VERBAL AL SEDINTEI DIN 19.05.2015 230   
   HCL NR. 53- APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI .....PE ANUL 2 259   
   HCL NR. 52- PRIN CARE SE IA ACT DE DEMISIA UNUI CONSILIER- VALCOCI DOC 217   
   HCL NR. 51- INITIEREA DECLANSARII PROCEDURII APROBARE PUG 269   
   HCL NR. 50- APROBAREA REZULTATULUI INVENTARIERII PE ANUL 2014 202   
   HCL NR. 49- TRANSFORMAREA UNEI FUNCTII PUBLICE.... 213   
   HCL NR. 48- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 198   
   HCL NR. 47- APROBARE INCHIRIERE SPATIU IN INCINTA PRIMARIEI - POLITIA 217   
   HCL NR. 46- APROBARE ACORDARE PREMIU - 50 DE ANI DE CASATORIE 208   
   HCL NR. 45- APROBARE CONCESIONARE TEREN... 209   
   HCL NR. 44- APROBARE INCHEIERE PARTENERIAT CU FUNDATIA ... 204   
   HCL NR. 43- TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU FUNDATIEI 198   
   HCLNR. 42- APROBARE AVIZ SI INTRODUCERERE TERENURI IN INTRAVILAN, INTO 171   
   HCL NR.41- APROBARE AVIZ INTRODUCERERE TERENURI INTOCMIRE DOCUMETATIE 163   
   HCL NR. 40- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 208   
   HCL NR. 39- APROBAREA RETIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 204   
   HCL NR. 38- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015. 207   
   HCL NR. 37- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 205   
   HCL NR. 36- MANDATARE REPREZENTANT..... APROBARE COTIZATIE PE ANUL 201 217   
   HCL NR. 35- MANDATARE REPREZENTANT...... MODIFICARE SI SEMNARE STATUT 205   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina