Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×

ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2015  VIZITE 
   PROCES -VERBAL AL SEDINTEI DIN 19.05.2015 224   
   HCL NR. 53- APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL BUGETULUI .....PE ANUL 2 253   
   HCL NR. 52- PRIN CARE SE IA ACT DE DEMISIA UNUI CONSILIER- VALCOCI DOC 213   
   HCL NR. 51- INITIEREA DECLANSARII PROCEDURII APROBARE PUG 263   
   HCL NR. 50- APROBAREA REZULTATULUI INVENTARIERII PE ANUL 2014 197   
   HCL NR. 49- TRANSFORMAREA UNEI FUNCTII PUBLICE.... 209   
   HCL NR. 48- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 192   
   HCL NR. 47- APROBARE INCHIRIERE SPATIU IN INCINTA PRIMARIEI - POLITIA 211   
   HCL NR. 46- APROBARE ACORDARE PREMIU - 50 DE ANI DE CASATORIE 203   
   HCL NR. 45- APROBARE CONCESIONARE TEREN... 205   
   HCL NR. 44- APROBARE INCHEIERE PARTENERIAT CU FUNDATIA ... 200   
   HCL NR. 43- TRANSMITEREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI SPATIU FUNDATIEI 193   
   HCLNR. 42- APROBARE AVIZ SI INTRODUCERERE TERENURI IN INTRAVILAN, INTO 167   
   HCL NR.41- APROBARE AVIZ INTRODUCERERE TERENURI INTOCMIRE DOCUMETATIE 159   
   HCL NR. 40- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 203   
   HCL NR. 39- APROBAREA RETIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 200   
   HCL NR. 38- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015. 202   
   HCL NR. 37- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2015 197   
   HCL NR. 36- MANDATARE REPREZENTANT..... APROBARE COTIZATIE PE ANUL 201 212   
   HCL NR. 35- MANDATARE REPREZENTANT...... MODIFICARE SI SEMNARE STATUT 201   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina