Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  PROIECT DE HOTĂRÂRE - APROBAREA PLANULUI URBANISTIC GENERAL ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM 12   
  LISTA FUNCȚII PUBLICE DIN CADRUL UAT VOINEASA LA DATA DE 30.09.2019 23   
  DISPOZIȚIA NR. 71 - STABILIREA LOCURILOR SPECIALE PENTRU AFIȘAJUL ELECTORAL ÎN COMUNA VOINEASA 18   
  PROIECT DE HOTĂRÂRE DE APROBARE ÎCHIRIERE PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ SPAȚII DOMENIU SCHIABIL 51   
  ANUNȚ ORGANIZARE LICITAȚIE- CLADIRE RESTAURANT+ TERASĂ - DOMENIU SCHIABIL 77   
  ANUNT EMITERE AVIZ SGA PT. REALIZAREA LUCRARILOR PROIECT DEZV. INFR. APA SI APA UZATA APAVIL + PV 39   
  MATERIALE PH APROBAREA CONCESIONARII PRIN LICITATIE PUBLICA RESTAURANT+ TERASA - DOMENIU SCHIABIL 53   
  AFIS "ZILELE COMUNEI VOINEASA" 27- 28 IULIE 2019 35   
  ANUNT- SEDINTA CONSILIU LOCAL - 26.06.2019 ORELE 16.00 53   
  ANUNT- DESFASURARE EXAMEN PROMOVARE IN GRAD 54   
  ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA DE INCADRARE -ASFALTARE STR. DECINDEA 51   
  DISPOZITIA NR. 49/25.04.2019 SI ANEXA - DELIMITARE SECTII DE VOTARE VOINEASA 46   
  ANUNT PUBLIC- EMITERE AVIZ MEDIU- ASFALTARE STR. DECINDEA 50   
  INFORMARE RECRUTARE PERSOANE--- ASISTENTI MATERNALI 72   
  ANUNT SEDINTA ORDINARA CONSILIUL LOCAL IN DATA DE 22.04.2019, ORELE 16.00 72   
  PH INDEXARE IMPOZITE LOCALE APLICABILE IN ANUL 2020 74   
  LISTA CU FUNCTIILE PUBLICE DIN CADRUL UAT VOINEASA SI SALARIILE PLATITE DIN FONDURI PUBLICE 87   
  ANUNT SEDINTA ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL 28.03.2019 77   
  PROIECT DE HOTARARE AVIZARE PUG SI RLU VOINEASA 96   
  PH - REGULAMENT DE CONSULTARE A PUBLICULUI IN ELABORAREA SAU ACTUALIZAREA PLANURILOR DE URBANISM 50   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 7--   Anterioara pagina     Ultima pagina