Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  CENTRALIZATOR REZULTATE CONCURS SI PV AFISARE 14   
  PV AFISARE SELECTIE DOSARE CONCURS 18.08.2021 16   
  DOCUMENTATIE ELABORARE PUZ- BENEFICIAR SC SPI SRL 18   
  PV AFISARE CONCURS RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA IN DATA DE 18.08.2021 28   
  RAPORTARE SITUATIE LEASING IUNIE 2021 15   
  PV _ AFISARE "ANUNT PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE" - SC IULICA TRANS 25   
  INFORMARE PUBLICA ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI VOINEASA, PENTRU PERIOADA 2021-2027 48   
  RAPORTARE LEASING APRILIE 2021 32   
  RAPORTARE LEASING MARTIE 2021 24   
  RAPORTARE LEASING FEB. 2021 26   
  RAPORTARE LEASING IAN. 2021 24   
  PROIECT DE HOTARARRE PRIVIND APROBARE BUGET LOCAL PE ANUL 2021 37   
  PV AFISARE ANUNT DEPUNERE SOLICITARE ACORD MEDIU- SC IULICA TRANS 28   
  LISTA FUNCTII PUBLICE UAT VOINEASA LA 31.03.2021 41   
  LISTA FUNCTII PUBLICEA UAT VOINEASA LA 31.MARTIE .2021 30   
  LISTA FUNCTII PUBLICE LA 31.MARTIE 2021 33   
  REFERAT DE APROBARE PRIVITOR LA INDEXARE VENITURI IMPOZABILE APLICATE DIN ANUL 2022 31   
  MINUTA SEDINTA ORDINARA 17.12.2020 51   
  PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 17.12.2020 45   
  RAPOARTE PE ANUL 2020 LEGE 52/2003 35   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 13--   Anterioara pagina     Ultima pagina