Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  MINUTA SEDINTA ORDINARA 26.03.2020 16   
  PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 26.03.2020 15   
  MINUTA SEDINTA EXTRAORDINARA 08.04.2020 13   
  PROCES VERBAL SEDINTA EXTRAORDINARA 08.04.2020 15   
  PV SI ANUNT NR. 2 PRIVIND DECIZIE ETAPA INCADRARE MEDIU- RCS&RDS SA 20   
  URBAN S.A - INFORMARE COLECTARE DESEURI 31   
  CEZ DISTRIBUTIE - INFORMATII CITIRE CONTOR ENERGIE 19   
  CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA 30 APRILIE 2020 ORA 9,00, PRIN MIJLOACE ELECTRONICE 24   
  FORMULARE DATE CU CARACTER PERSONAL 17   
  PROIECT DE HOTARARE APROBARE DELEGARE SERVICIU ADMINISTRARE DOMENIU SCHIABIL VOINEASA 83   
  PROIECT DE HOTARARE APROBARE CONCESIONARE PRIN LICITATIE TEREN STR. DECINDEA 24   
  PROIECT DE HOATARARE APROBARE PRIN LICITATIE CONCESIONARE TEREN STR. DECINDEA- VPOINEASA 25   
  REFERAT SI PH INDEXARE IMPOZITE SI TAXE PENTUR ANUL 2021 20   
  ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE- PROIECT APAVIL 22   
  LISTA CU FUNCTIILE DIN CADRUL UAT VOINEASA IN BAZA ART. 33 DIN LEGEA 153/2017 100   
  MODEL DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVID DEPLASAREA 20   
  ANUNT IMPORTANT- MASURI CORONAVIRUS 25.03.2020 23   
  ANUNT DGASPC VALCEA 22   
  1548- PROCES VERBAL AFISARE SI ANUNT PUBLIC DEPUNERE SOLICITARE PT. AVIZ MEDIU RCS&RDS 21   
  SCRISOAREA PRIMARULUI-2020 26   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 11--   Anterioara pagina     Ultima pagina