Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  PROCES VERBAL CONSTITUIRE BIROU ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE NR. 88 VOINEASA 244   
  REZULTAT SELECTIE DOSARE CONCURS 11 APRILIE 2016 273   
  ANUNT CONCURS POSTURI VACANTE 300   
  BIBLIOGRAFIE CONCURS CONSILIER JURIDIC 237   
  BIBLIOGRAFIE CONCURS IMPOZITE SI TAXE 266   
  BIBLIOGRAFIE CONCURS CADASTRU- AGRICULTURA 241   
  BIBLIOGRAFIE CONCURS CONTABILITATE 252   
  SEDINTA ORDINARA DE CONSILIU LOCAL IN DATA DE 29.02.2016 ORELE 16.00 224   
  RAPORT DE EVALUARE A LEGII 52/2003 IN ANUL 2015 235   
  RAPORT DE EVALUARE A LEGII 544/2001 IN ANUL 2015 238   
  ANUNT SUSPENDARE CONCURS POSTRUI VACANTE 325   
  ANUNT- PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE OFERTA ACHIZITIE REACTUALIZARE PUG SI RLU 297   
  CERERE DE OFERTA --ACHIZITIE DIRECTA "INTOCMIRE, REACTUALIZARE PUG SI RLU, ...VOINEASA 261   
  ANUNT POSTURI VACANTE 31 AUGUST 2015 356   
  CONVOCATOR SEDINTA CONSILIU LOCAL 27.07.2015 ORELE 16.00 259   
  INVITATIE SEDINTA CONSILIUL LOCAL IN DATA DE 8 MAI 2015 ORELE 15.00 301   
  INVITAŢIE ŞEDINŢĂ ORDINARA A CONSILIULUI LOCAL VOINEASA IN DATA DE 26.03.2015 ORELE 16.00 308   
  INVITAŢIE ŞEDINŢĂ CONSILIUL LOCAL VOINEASA IN DATA DE 13.03.2015 ORELE 15.00 286   
  LISTA INFORMATII DE INTERES PUBLIC 329   
  INVITATIE SEDINTA EXTRAORDINARA A CONSILIULUI LOCAL VOINEASA JOI 5. FEB. 2015 ORELE 15.00 270   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 9din 10--   Anterioara pagina     Ultima pagina