PRIMĂRIA VOINEASA23 Martie
Postat de: voineasa
Hits: 664

sedinta 20.02.2013 orele 16.00

In data de 20.02.2013 orele 1600 , va avea loc sedinta ordinara a Consiliului Local Voineasa avand urmatoarea ordine de zi:

1. Informare cu privire la modul de indeplinire a hotararilor adoptate la ultima sedinta  a Consiliului Local Voineasa;

2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea executiei bugetare pe anul 2012;

3. Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 70 din 19.12.2012, referitor la alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public si privat al comunei Voineasa si infiintarea compartimentului pentru administrarea domeniului public si privat al comnei Voineasa;

4. Proiect de hotarare referitor la aprobarea unor scutiri de la plata  impozitelor si taxelor locale pentru persoane cu handicap, veterani de razboi si vaduvele veteranilor de razboi din localitate;

5. Proiect de hotarare referitor la prelungirea actului aditional la contractul de inchiriere nr. 178/31.01.1995, pentru spatiul inchiriat in care functioneaza Agentia CEC BANK Voineasa;

6. Proiect de hotarare referitor la aprobarea "Planului cu resurse umane, materiale si financiare " necesare gestionarii situatiilor de urgenta pe anul 2013;

7. Proiect de hotarare privind aprobarea participarii Comunei Voineasa in calitate de partener in cadrul proiectului "Servicii administrative eficiente in comunele Sirineasa, Berbesti, Caineni, Daesti, Malaia, Muereasca, Perisani, Racovita, Runcu, Salatrucel, Titesti, Voineasa.