Hotărâri consiliul local     

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.

  
Nume  Vizite 

Proces verbal sedinta din 22 03 2012     334
proces verbal sedinta din 1 03 2012     327
Hotararea nr19- Modificarea Hotararii consiliului local Voineasa nr28 din 17 04 2008     345
Hotararea nr18-Insusirea variantei finale a proiectului de stema localitate     350
Hotararea nr17- Aprobarea studiului de fezabilitate Reparare si modernizare Gradinita Voineasa     335
Hotararea nr16- Aprobarea Planului pentru asigurarea cu resurse umane, situatii de urgenta pe anul 2     342
Hotararea nr15- Aprobarea acoperirii definitive a deficitului Sectiunii de dezvoltare a bugetului lo     378
Hotararea nr14- Acordarea unui spatiu in folosinta gratuita Inspectoratului de Jandarmi Valcea     355
Hotararea nr 13 - Rectificarea bugetului local     341
Hotararea nr 12- Alegerea Pesedintelui de sedinta     333
Hotararea nr11- Desemnarea reprezentantului Consiliului Local Voineasa in consiliul de administratie     346
Hotararea nr10- Aprobarea utilizarii in anul 2012 a excedentului anual al bugetului local,     342
Hotararea nr 9 Aprobarea inchirierii unui spatiu Asociatiei Romana pentru Industria Electronica si S     355
Hotararea nr8- Aprobarea bugetului lcal pe anul 2012     355
hotararea nr7- aprobarea contributiei CL pentru asigurarea cheltuielilor eligibile reprezentand cofi     378
Hotararea nr 6 Aprobarea contributiei C L pt asigurarea cheltuielilor eligibile , reprezentand cof     371
Hotararea nr5- Reorganizarea retelei scolare din localitate pentru anul 2012- 2013     360
Hotararea nr4-Aprobare Plan de masuri de interes local, care vor fi efectuate de catre beneficiarii     337
hotararea nr3-Aprobarea nr de asistenti ai persoanelor cu handicap din localitatea Voineasa     321
Hotararea nr2- Modificarea anexei 1 la HCL nr 59-2011, referitoare la stabilirea taxelor si impozite     363
Hotararea nr1 Aprobarea unor scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale pentru     307
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina                       Urmatoarea pagina   Anterioara pagina