Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
 VOINEASA 
Proiecte de hotărâri
ale consiliului local
Voineasa


  Registrul pentru evidenţa proiectelor  
de hotărâri ale consiliului local al
comunei Voineasa
Arhiva Proiectelor de hotărâri
poate fi consultată aici:


Citeşte mai departe:


 VOINEASA 
Hotărâri adoptate de
consiliul local
Voineasa


   Registrul pentru evidenţa hotărârilor  
consiliului local al comunei Voineasa
 
Arhiva Hotărârior adoptate
poate fi consultată aici:Citeşte mai departe:
 VOINEASA 
Proiecte de hotărâri
ale consiliului local
Voineasa


  Registrul pentru evidenţa proiectelor  
de hotărâri ale consiliului local al
comunei Voineasa
Arhiva Proiectelor de hotărâri
poate fi consultată aici:


Citeşte mai departe:


 VOINEASA 
Hotărâri adoptate de
consiliul local
Voineasa


   Registrul pentru evidenţa hotărârilor  
consiliului local al comunei Voineasa
 
Arhiva Hotărârior adoptate
poate fi consultată aici:Citeşte mai departe: