PRIMĂRIA VOINEASA
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2016 MANDAT NOU  VIZITE 
   HCL NR. 8- STABILIRE INDENIZATIE CONSILIERI LOCALI 254   
   HCL NR. 25- APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2016 253   
   HCL NR.24-ACORDAREA UNUI PREMIU DE 500 DE LEI FAMILIILOR CARE AU ÎMPLINIT 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE 236   
   HCL NR. 23- APROBAREA DEVIZULUI GENERAL ACTUALIZAT CU COTA DE TVA 20% PENTRU OB. DE INVESTITII 225   
   HCL NR.22-DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL VOINEASA ÎN CONSILIUL DE ADM. AL ŞCOLII 248   
   HCL NR. 21- PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 23 DIN 26.03.2015 242   
   HCL NR.20-PRIVIND CONSTATAREA INCETARII DE DREPT A MANDATULUI DE CONSILIER A DOMNULUI DOBRIN GHEORGE 260   
   HCL NR. 19- APROBARE DESEMNARE REPREZENTANT ÎN ADI APA VÂLCEA. 235   
   HCL NR. 18- ACORDARE PREMIU LA ÎMPLINIREA A 50 DE AI DE CĂSĂTORIE 246   
   HCL NR. 17- APROBARE INDICATORI STR. PÎRÎUL MARE 260   
   HCL NR. 16- APROBARE INDCATORI STR. GROTULUI SI STR. RUDARU 269   
   HCL NR. 15- APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL 247   
   HCL NR. 14- APROBAREA ACORDĂRII UNUI AJUTOR DE DECES, DEF. NIȚU ION 247   
   HCL NR. 13- APROBAREA CONCESIONĂRII DIRECTE A UNUI TEREN AFLAT ÎN INTRAVILANUL LOCALITĂȚII 247   
   HCL NR. 12- APROBARE APLICARE PREVEDERI ART. 162 DIN LEGEA NR. 207/2015- CODUL DE PROCEDURĂ Ă 239   
   HCL NR. 11-APROBARE STABILITRE TAXĂ PENTRU CENTRELE DE COLECTARE CIUPERCI, Ș.A. 234   
   HCL NR. 10- APROBAREA PLANULUI DE ANALIZĂ ȘI ACOPERIRE A RISCURILOR PE ANUL 2016 240   
   HCL NR. 9- APROBAREA PRELUNGIRII VALABILITĂȚII PUG ȘI RLU AL COM. VOINEASA 252   
   HCL NR. 7- STABILIRE PROGRAM 229   
   HCL NR. 6- STABILIRE COMISII DE SPECIALITATE 253   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local