PRIMĂRIA VOINEASA
ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIUL 2017  VIZITE 
   HCL NR. 71- MANDATAREA PRIMARULUI SA ANGAJEZE UN AVOCET..... 300   
   HCL NR.69- DESEMNAREA REPREZENTANTULUI IN CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL SCOLII GIMNAZIALE VOINEASA 283   
   HCL NR. 68- APROBAREA REGULAMENTULUI DE ACORDARE AUTORIZATII ..TRANSPORT PE CABLU 290   
   HCL 67- APROBAREA MODIFICARII ORGANIGRAMEI APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI COM. VOINEASA 304   
   HCL NR. 66- APROBAREA RECTIFICARII BUGETULUI LOCAL 272   
   HCL NR. 65- ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA 260   
   HCL NR. 63- APROBAREA NOMENCLATORULUI STRADAL AL COMUNEI VOINEASA 339   
   HCL NR. 62- STABILIRE INDEMNIZATIE SEDINTA CONSILIERI LOCALI 295   
   HCL NR. 61- APROBAREA SALARIILOR DE BAZA...... PT APARTUL DE SPECIALITATE 337   
   HCL NR. 60- PRIVIND INFIINTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PT. SITUATII DE URGENTA AL COM. VOINEASA 311   
   HCL NR. 59-PRIVIND APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE ...2017 300   
   HCL NR. 58- STABILIRE TAXA COLECTARE CIUPERCI, FRUCTE DE PADURE 314   
   HCL NR. 57-APROBARE PROCEDURA NEGOCIERE DIRECTA INCHIRIERE SPATIU CLADIRE DINSPENSAR 287   
   HCL NR. 56- PRIVIND COMPLETAREA ANEXEI LA HCL 39/1999 280   
   HCL NR. 55- PRIVIND MAJORAREA CU 500% A IMPOZITULUI PT CLADIRILE CE APARTIN SIND ROMANIA BUCURESTI 302   
   HCL NR. 54- PRIVIND MODIFICARE HCL NR. 40/2017, APROBARE DELEGARE GESTIUNE.... DOMENIU SCHIABIL 286   
   HCL NE. 53- PRIVIND STABILIREA PROCEDURII DE APLICARE A MAJORARII CU 500% A IMPOZITULUI.... 282   
   HCL NR. 52- APROBARE ACORDARE AJUTOR DECES 305   
   HCL NR. 51- APROBARE ACORDARE AJUTOR DECES 292   
   HCL NR. 48-APROBARE SUME DEPLASARE ANSAMBLU LA CHISINAU- 305   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 2din 5--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local