Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  DOCUMENTATIE ELABORARE PUZ- BENEFICIAR SC SPI SRL 6   
  PV AFISARE CONCURS RECRUTARE FUNCTIE PUBLICA IN DATA DE 18.08.2021 11   
  RAPORTARE SITUATIE LEASING IUNIE 2021 4   
  PV _ AFISARE "ANUNT PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE" - SC IULICA TRANS 13   
  INFORMARE PUBLICA ELABORAREA STRATEGIEI DE DEZVOLTARE A COMUNEI VOINEASA, PENTRU PERIOADA 2021-2027 33   
  RAPORTARE LEASING APRILIE 2021 19   
  RAPORTARE LEASING MARTIE 2021 16   
  RAPORTARE LEASING FEB. 2021 16   
  RAPORTARE LEASING IAN. 2021 15   
  PROIECT DE HOTARARRE PRIVIND APROBARE BUGET LOCAL PE ANUL 2021 26   
  PV AFISARE ANUNT DEPUNERE SOLICITARE ACORD MEDIU- SC IULICA TRANS 19   
  LISTA FUNCTII PUBLICE UAT VOINEASA LA 31.03.2021 32   
  LISTA FUNCTII PUBLICEA UAT VOINEASA LA 31.MARTIE .2021 19   
  LISTA FUNCTII PUBLICE LA 31.MARTIE 2021 22   
  REFERAT DE APROBARE PRIVITOR LA INDEXARE VENITURI IMPOZABILE APLICATE DIN ANUL 2022 22   
  MINUTA SEDINTA ORDINARA 17.12.2020 41   
  PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 17.12.2020 39   
  RAPOARTE PE ANUL 2020 LEGE 52/2003 27   
  RAPOARTE PE ANUL 2020-LEGE 544/2001 30   
  ANUNT CONCURS RECRUTARE CONSILIER ACHIZITII PUBLICE 38   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 13--   Anterioara pagina     Ultima pagina