PRIMĂRIA VOINEASA06 Mai
Postat de: voineasa
Hits: 1111

Sedinta Consiliul in data de 8.mai 2015 orele 15

Ordinea de zi:

1. Informare cu privire la modul de indeplinire a hotararilor adoptate la utima sedinta a Consiliului Local Voineasa;

2.Proiect de hotarare nr. 24 privind: Revocarea hotararilor nr. 1,2,3,4,5,6,7 aprobate de Consiliul Local Voineasa in luna ianuarie 2015;

3. Proiect de hotarare nr. 25 privind:  Aprobarea bugetului local pe 2015;

4. Proiect de hotarare nr. 26 privind: Aprobarea aparatului propriu de specialitate al Primarului  comunei Voineasa, statului de functii si a numarului de posturi pentru anul 2015;

5.  Proiect de hotarare nr. 27 privind: Aprobarea Planului de ocupare a fiunctiilor publice pe anul 2015, pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Voineasa, judetul Valcea;

6. Proiect de hotarare nr.28 privind: Propunerea calificativului de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei Voineasa;

7. Proiect de hotarare nr. 29 privind: Aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap din localitatea Voineasa, pentru anul 2015;

8. Proiect de hotarare nr. 30 privind: Analizarea capacitatii de aparare impotriva incendiilor a localitatii Voineasa pentru anul 2015;

9. Proiect de hotarare nr.31 privind: Aprobarea unor scutiri de la plata impozitelor si taxelor locale pentru  pentru persoane cu handicap, veterani de razboi si vaduve ale veteranilor de razboi din localitate, pentru anul 2015;

10. Proiect de hotarare nr. 32 privind: Modificarea Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara  pentru Serviciul de Salubrizare  a localitatilor din judetul Valcea si mandatarea reprezentantului comunei Voineasa in Adunarea Generala a Asociatiei sa aprobe si sa semneze Actul aditional nr. 1 la Statutul Asociatiei;

11. Proiect de hotarare nr. 33 privind: Mandatarea reprezentantului Comunei Voineasa in Adunarea Generala sa aprobe cotizatia anuala la Asociatia de dezvoltare Intercomunitara pentru Serviciul de Salubtizare a  localitatilor din Judetul Valcea:

12. Proiect de hotarare nr. 34 privind: Mandatarea reprezentantului Comunei Voineasa in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Valcea",  sa aprobe modificarea Statutului si sa semneze Actul aditional la acesta.

13. Proiect de hotarare nr. 35 privind: Mandatarea reprezentantului comunei Voineasa in Adunarea Generala a Asociatiei Dezvoltare Intercomunitara "Apa Valcea" sa aprobe primirea de noi membrii, modificarea si completarea Actului Constitutiv si al Statutului  si sa semneze Actele Aditionale la acestea;

14. Proiect de hotarare nr. 36 privind: Mandatarea  reprezentantului comunei Voineasa in Adunarea generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "Apa Valcea"  pentru aprobarea preturilor si a tarifelor  unice la serviciile publice de alimentare  cu apa  si de canalizare- epurare, furnizate de catre S.C APAVIL S.A VALCEA pe intreaga arie de delegare;

14. Proiect de hotarare nr. 37 privind: Mandatarea reprezentantului Comunei Voineasa in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "APA VALCEA" pentru aprobarea cotizatiei  aferente anului 2015;