Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
21 Noiembrie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2019  VIZITE 
   HCL NR.59-APROBARE PUNERE LA DISPOZIȚIE TERENURI PROIECT REGIONAL DEZV INFRASTRUTURĂ APA 05.11.2019 20   
   HCL NR.58-APROBARE ACHIZIȚIE DACIA DOKKER PRIN LEASING 05.11.2019 16   
   ANEXA LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.57 DIN 2019 17   
   HCL NR.57-APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 05.11.2019 15   
   HCL NR.56 -APROBARE ALEGERE PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 05.11.2019 18   
   HCL NR.55 - MODIFICARE, DEZMEMBRARE, CORECTARE SCHIȚE 30.09.2019 36   
   HCL NR.54 - APROBARE ÎNCHIRIERE CLĂDIRI DOMENIU SCHIABIL 30.09.2019 37   
   HCL NR.53 - DARE IN ADMINISTRARE IMOBILE ȘI TERENURI ȘCOALA CU PROTOCOL 30.09.2019 24   
   ANEXA LA HCL 52 DIN 2019 ORGANIGRAMA VOINEASA 30.09.2019 28   
   ANEXA LA HCL 52 DIN 2019 STAT DE FUNCȚII PRIMĂRIA VOINEASA 30.09.2019 27   
   HCL NR.52 - APROBARE STRUCTURA FUNCTIONALA PRIMĂRIE 30.09.2019 20   
   HCL NR. 51- APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 22   
   HCL NR. 50- DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL ÎN CONSILIUL DE ADM AL ȘCOLII GIMNAZIALE 28   
   HCL NR. 49- APROBAREA CONCESIONĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CLĂDIRE RESTAURANT + TERASĂ PCT MIOARELE 29   
   HCL NR. 48- APROBARE CAIET DE SARCINI ATRIBUIRE SERVICII EXPLOATARE INSTALAȚIE DOMENIU SCHIABIL 33   
   HCL NR. 47- DESEMNARE REPREZRENTANT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ADI APA VÂLCEA 21   
   HCL NR. 46- APROBARE TARIFE SALUBRIZARE 23   
   HCL NR. 45- APROBARE REGULAMENT ELIBERARE LEGITIMAȚIE PARCARE PERS. CU HANDICAP 20   
   HCL NR. 44- APROBARE TRECERII ÎN DOMENIUL PRIVAT IMOBILE- CLĂDIRI DEZV. INFRASTRUCTURII DE AGREMENT 26   
   HCL NR. 43- APROBAREA ACORDĂRII INDEMNIZAȚIEI DE PERICULOZITATE ȘI INDEMNIZAȚIE DE HRANĂ 28   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local