Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
18 Decembrie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2019  VIZITE 
   HCL NR.55 - MODIFICARE, DEZMEMBRARE, CORECTARE SCHIȚE 30.09.2019 1   
   ANEXE LA HCL NR.54 - APROBARE ÎNCHIRIERE CLĂDIRI DOMENIU SCHIABIL 30.09.2019 2   
   HCL NR.54 - APROBARE ÎNCHIRIERE CLĂDIRI DOMENIU SCHIABIL 30.09.2019 1   
   HCL NR.53 - DARE IN ADMINISTRARE IMOBILE ȘI TERENURI ȘCOALA CU PROTOCOL 30.09.2019 1   
   ANEXA LA HCL 52 DIN 2019 ORGANIGRAMA VOINEASA 30.09.2019 1   
   ANEXA LA HCL 52 DIN 2019 STAT DE FUNCȚII PRIMĂRIA VOINEASA 30.09.2019 1   
   HCL NR.52 - APROBARE STRUCTURA FUNCTIONALA PRIMĂRIE 30.09.2019 1   
   HCL NR. 51- APROBAREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 10   
   HCL NR. 50- DESEMNAREA REPREZENTANTULUI CONSILIULUI LOCAL ÎN CONSILIUL DE ADM AL ȘCOLII GIMNAZIALE 11   
   HCL NR. 49- APROBAREA CONCESIONĂRII PRIN LICITAȚIE PUBLICĂ CLĂDIRE RESTAURANT + TERASĂ PCT MIOARELE 10   
   HCL NR. 48- APROBARE CAIET DE SARCINI ATRIBUIRE SERVICII EXPLOATARE INSTALAȚIE DOMENIU SCHIABIL 9   
   HCL NR. 47- DESEMNARE REPREZRENTANT ÎN ADUNAREA GENERALĂ A ADI APA VÂLCEA 9   
   HCL NR. 46- APROBARE TARIFE SALUBRIZARE 7   
   HCL NR. 45- APROBARE REGULAMENT ELIBERARE LEGITIMAȚIE PARCARE PERS. CU HANDICAP 8   
   HCL NR. 44- APROBARE TRECERII ÎN DOMENIUL PRIVAT IMOBILE- CLĂDIRI DEZV. INFRASTRUCTURII DE AGREMENT 8   
   HCL NR. 43- APROBAREA ACORDĂRII INDEMNIZAȚIEI DE PERICULOZITATE ȘI INDEMNIZAȚIE DE HRANĂ 8   
   HCL NR. 42- APROBREA RECTIFICĂRII BUGETULUI LOCAL 8   
   HCL NR. 41- ALEGEREA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ 7   
   HCL NR. 40 - 2019 - APROBARE CAIET DE SARCINI SERVICIU DE EXPLOATARE A INSTALAȚIEI DE TRANSPORT 66   
   HCL NR. 39 - MODALITATEA DE RAPORTARE A CANTITĂȚILOR DE DESEURI 33   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 3--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local