Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
23 Ianuarie
Postat de: voineasa

Hotărâri consiliul local

Proiectele de hotărâre pot fi propuse de consilieri sau de primar. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin Consiliul Local adoptă hotărâri, cu votul majorității membrilor prezenți. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului și al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al autorității administrației publice locale. Hotărârile Consiliului Local se semnează de consilierul care conduce sedințele de consiliu și se contrasemnează pentru legalitate de către secretar.


ISTORIC HOTARARI CONSILIUL LOCAL


  HOTĂRÂRI CONSILIU 2019  VIZITE 
   HCL 74 DIN 2019 NUMIRE RESPONSABIL REGISTRU DATORIE PUBLICĂ ȘI GARANȚII LOCALE 16.12.2019 25   
   HCL 73 DIN 2019 MANDATARE ADI APA RETRAGERE STROESTI 16.12.2019 24   
   HCL 72 DIN 2019 REVIZUIRE REGULAMENT CONSILIU LOCAL 16.12.2019 23   
   HCL 71 DIN 2019 APROBARE REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE APARAT PRIMARIE 16.12.2019 25   
   ANEXA LA HCL 70 DIN 2019 ORGANIGRAMA VOINEASA 16.12.2019 30   
   ANEXA LA HCL 70 DIN 2019 STAT DE FUNCȚII PRIMĂRIA VOINEASA 16.12.2019 28   
   HCL 70 DIN 2019 REORGANIZARE STRUCTURĂ REDENUMIRE COMPARTIMENTE ȘI TRANSFORMARE POST FP 16.12.2019 25   
   HCL 69 DIN 2019 APROBARE ACT ADIȚIONAL CEC BANK 16.12.2019 28   
   HCL 68 DIN 2019 APROBARE ACT ADIȚIONAL DOCTOR SAVULESCU 16.12.2019 26   
   ANEXA HCL 67 DIN 2019 28   
   HCL 67 DIN 2019 APROBARE RECTIFICARE BUGET LOCAL 16.12.2019 28   
   HCL 66 DIN 2019 STABILIRE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE CU 2020 16.12.2019 31   
   HCL 65 DIN 2019 APROBARE PUG FINAL 2019 16.12.2019 28   
   HCL 64 DIN 2019 ALOCARE SUME CADOURI COPII 2019 22.11.2019 36   
   HCL 63 DIN 2019 APROBARE DEVIZ ACTUALIZAT POD VOINESITA 22.11.2019 32   
   HCL 62 DIN 2019 APROBARE ACTUALIZARE DOCUMENTAȚIE TEH ECON POD VOINESITA 22.11.2019 27   
   HCL 61 DIN 2019 APROBARE DEVIZ ACTUALIZAT ASFALTARE STRADA DECINDEA 22.11.2019 30   
   HCL 60 DIN 2019 APROBARE ACTUALIZĂRE DOCUMENTAȚIE TEH ECON ASFALTARE STRADA DECINDEA 22.11.2019 32   
   HCL NR.59-APROBARE PUNERE LA DISPOZIȚIE TERENURI PROIECT REGIONAL DEZV INFRASTRUTURĂ APA 05.11.2019 55   
   HCL NR.58-APROBARE ACHIZIȚIE DACIA DOKKER PRIN LEASING 05.11.2019 49   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina                      


Consiliul Local