Statutul unitatii administrativ teriroriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotararile autoritatii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte documente X
×
  INFORMAȚII PUBLICE  VIZITE 
  PV SI ANUNT NR. 2 PRIVIND DECIZIE ETAPA INCADRARE MEDIU- RCS&RDS SA 11   
  URBAN S.A - INFORMARE COLECTARE DESEURI 12   
  CEZ DISTRIBUTIE - INFORMATII CITIRE CONTOR ENERGIE 11   
  CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA 30 APRILIE 2020 ORA 9,00, PRIN MIJLOACE ELECTRONICE 14   
  FORMULARE DATE CU CARACTER PERSONAL 12   
  PROIECT DE HOTARARE APROBARE DELEGARE SERVICIU ADMINISTRARE DOMENIU SCHIABIL VOINEASA 45   
  PROIECT DE HOTARARE APROBARE CONCESIONARE PRIN LICITATIE TEREN STR. DECINDEA 15   
  PROIECT DE HOATARARE APROBARE PRIN LICITATIE CONCESIONARE TEREN STR. DECINDEA- VPOINEASA 13   
  REFERAT SI PH INDEXARE IMPOZITE SI TAXE PENTUR ANUL 2021 14   
  ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE- PROIECT APAVIL 17   
  LISTA CU FUNCTIILE DIN CADRUL UAT VOINEASA IN BAZA ART. 33 DIN LEGEA 153/2017 68   
  MODEL DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE PRIVID DEPLASAREA 12   
  ANUNT IMPORTANT- MASURI CORONAVIRUS 25.03.2020 16   
  ANUNT DGASPC VALCEA 14   
  1548- PROCES VERBAL AFISARE SI ANUNT PUBLIC DEPUNERE SOLICITARE PT. AVIZ MEDIU RCS&RDS 13   
  SCRISOAREA PRIMARULUI-2020 18   
  ANUNT PUBLIC PRIVIND "DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE" APAVIL - PROIECT REGIONAL......APA SI APA UZATA.. 16   
  PROIECT BUGET LOCAL PE ANUL 2020 22   
  HCL 63/2017- APROBARE NOMENCLATOR STRADAL AL UAT VOINEASA, JUD. VALCEA 22   
  DISPOZITIA 21 DIN 2020 CONVOCARE CONSILIU LOCAL SEDINTA ORDINARA 18.02.2020 41   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 9--   Anterioara pagina     Ultima pagina